Dead Souls Prime
Unknown-themed LpMUD (Multi-User Dungeon).
Ranked 558th of 635 worlds statistically.
Ranked 22nd of 27 worlds in the Unknown genre statistically.
Address:

Db Size:
(Unknown)

Players Connected:
0 (estimate)

Maximum Connected:
(Unknown)
Status:
UP

Version:
Dead Souls 3.8.6

Average Connected:
0 (estimate)

Minimum Connected:
(Unknown)
Connection Screen
Connected to Dead Souls Prime, an LP mud running on Linux.
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNxc,,,;cdOXWMMMMMMMMMMMXOKWMMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWx. .....  ..'cdk0KKK0kdc. .xMMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWc ..       ..               ,WMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMN: ..      ....               .KMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMX;       .. ...                 oMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMX;    .  ........ .          .   .XMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMX,  .   ......;coxOOxo:,,..       .kMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMWx.       .:okKWMWMMMWNMKcckxc.      .KMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMWo        'oXWXXKNWXKWNXWXlckxd'       dMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMO'       .'okOo,c:;cdodkdxdc....        :MMMMMMMM
     MMMMMMMMMXc.        .:x00lkWKkc,,c;xx,..;cc'       xMMMMMMMM
     MMMMMMMXo.  .    .   .;kKxol;dlo;,;NNo..c:c;..    .0MMMMMMMM
     MMMMMWo.          .. ..d0Kx:;doolclKWM0;,coc.'    'NMMMMMMMM
     MMMWO;           . .. .l00ld000K0olxk0x,.,dOx:.   ;WMMMMMMMM
     MMMx .             ... ,kOoNMMMXx0KKk:..'.'k0l,   dMMMMMMMMM
     MMW' .          ...''...xkoXWMXkkNMWXx:;c,..kO:...KMMMMMMMMM
     MMM;            .;,',:..ldlKNNOxo0dlccclc:'..,'..dMMMMMMMMMM
     MMMK:.           ,kkxc;.ld:0KNOk,;l:,'''.''..;'.'XMMMMMMMMMM
     MMMMMNkl;..      .'kKk.,od,Ok0X0xc'..''',;;.:o'.xMMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMWX000c. ...:;..oo.l0kNNxlWKxllcxk:'kc.dMMMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMXc.......:o:cOkkWNlOWX0Oxxdcxx.xMMMMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMKo.....,o;xlkxkNNO0OxxO0ddx..NMMMMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMXd:'..c:dccxoclocc;,;:::..;WMMMMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNo'l;:d''c:'''... ..,::'o0WMMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0;ddd:.ldl:,,....,cl;.:coWMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMO..xWW0ckxl::;;;c;':cdOl.xMMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx. .'o0kkWMMMMMWddk0kxl'.'XMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXk'      ...,;:cONlkOdo,.   xMMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMWXkc'.                ;coOxd,.   ;NMMMMMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMM0l,'..'.''.............'cdxkkc.....,oONWMMMM
     MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNNWNNNNNNNNNWMMMM
               Dead Souls Prime is in pre-Alpha testing.


       Driver: FluffOS v2.23-ds01               Mudlib: Dead Souls 3.7a7       

What name do you wish? 
(No Hourly Data Available)
Some worlds do not have data pulled frequently enough to provide hourly statistics.
Average Players Connected By Week
Total Players Connected By Genre
Average Players Connected By Day
Average Players Connected By Season
Total Players Connected By Server Type
Language:
English [1]

Created:
2019 [1]

Family:
LPMud [1]

Sub Genre:
Adventure [1]

Gameplay:
Adventure [1]

Location:
United States [1]

Codebase:
Dead Souls 3.8.6 [1]

Genre:
Adventure [1]

Game System:
Custom [1]

  1. MUD Server Status Protocol (MSSP)